Вход
Корзина
Добавлено в корзину Закрыть
В корзине 0 товаров грн
Вернуться к выбору товаров

Офіційні правила Акції «Фіфті»

10.01.2022 Новости
  1. Загальні положення.

1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в Акції «Фіфті» (далі у тексті – Акція).

1.2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників. Усі зміни або доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті aromateque.com.ua. 3міни або доповнення набувають чинності з дня їх опублікування. Чинна редакція Правил розміщується на сайті aromateque.com.ua

1.4. Організатор Акції/Організатор – ТОВ «АРОМАТЄКА», код за ЄДРПОУ 37805213, місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. Юдіна б.14, кв.2.

Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання умов цих правил.

1.5. Подарунковий фонд: загальний подарунковий фонд становить 500 000 грн.

В кожному магазині Aromateque будуть розіграні подарункові сертифікати на суму 50 000 гривень (10 подарункових сертифікатів номіналом 5 000 гривень), а також додатково – спеціальні подарунки від Aromateque (склад і кількість спеціальних подарунків визначаються Організатором).

 

  1. Період проведення, місце проведення та Учасники Акції.

2.1. Період проведення: з 10:00 години* 10 січня 2022 року до 19:00 години 10 березня 2022 року.

2.2.  Організатор Акції залишає за собою право закінчити Акцію достроково. 

2.3. Місце проведення Акції: магазини Aromateque за наступними адресами

- Київ, бульвар Лесі Українки, 7а

- Київ, ЦУМ, 1 поверх

- Київ, ТРЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12, 1 поверх

- Київ, ТРЦ Blockbuster Mall, 1 поверх

- Львів, ТЦ Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а, 1 поверх

- Львів, ТЦ Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7б

- Одеса, ТЦ "Сади Перемоги", вул. Сергія Варламова, 28,  1 поверх

- Харків, вул. Сумська, 118

- Харків, ТРЦ Nikolsky

- Дніпро, Cascade Plaza, 1 поверх

У кожному з вищезазначених магазинах розігрується по одному Подарунку.

2.4. В Акції можуть брати участь повнолітні громадяни України, які повністю погоджуються з умовами цих Правил та які протягом періоду проведення Акції придбали товар у магазині Aromateque на суму не менше за 4000 гривень в одному чеку.

2.5. Учасником є особа, яка відповідає вимогам зазначеним в цих Правилах та належним чином виконала умови цих Правил.

2.6. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.7. Учасники Акції зобов’язані:

-   дотримуватись цих Правил та норм чинного законодавства України;

-   свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

-   не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в

Акції.     

 * за виключенням магазинів Aromateque, які розпочинають роботу з 11:00

 

  1. Умови участі в Акції.

 

3.1.   Механіка Акції: 

Учасники Акції, які протягом періоду проведення в місці проведення Акції придбали Товар* на суму від 4000 гривень та оплатили його в одному чеку, отримують флаєр для участі у розіграші.

У розіграші беруть участь всі флаєри осіб, що на ньому присутні та поміщенні до спеціальної ємності у магазині в день розіграшу.

Розіграш проводиться 10 березня 2022 року о 19.00 в усіх магазинах, що перелічені в п. 2.3. одночасно.

Під розіграшом мається на увазі визначення випадковим чином шляхом діставання з ємності флаєру-переможця. Переможцем буде визначено ту людину, що дотрималась Умов участі в Акції.

*Товар – весь асортимент товарів представлених в магазинах Aromateque за виключенням подарункових сертифікатів та товарів обміняних на подарункові сертифікати.

 

3.2. Умови отримання подарунку:

3.2.1. По закінченню розіграшу, але не пізніше ніж протягом 10 (десяти) хвилин з моменту діставання переможного флаєру з ємності, представник Організатора вручає Подарунок.

3.2.2. Ненадання Переможцем відповіді на запит представника Організатора протягом 10 (десяти) хвилин з моменту діставання переможного флаєру з ємності буде означати відмову Переможця Акції від отримання подарунку  та проведення повторного розіграшу серед усіх учасників Акції.

3.2.3. Переможець, після його оголошення під час розіграшу, на усний запит представника Організатора повинен надати останньому, копії свого внутрішнього паспорту громадянина України та довідки* про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер**).

*Допускається випадок непред’явлення довідки, якщо в паспорті Переможця міститься спеціальний штамп, внесений фіскальною службою (податковим органом) із ідентифікаційним номером.

**Якщо Переможець відмовився через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідний орган державної податкової служби, в його паспорті має бути наявна відповідна відмітка про наявність права сплачувати платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків.

3.2.4. Подарунки будуть надані усім переможцям одразу після розіграшу 10.03.2022 року. 

3.2.5. Переможець зобов’язаний мати при собі в день отримання Подарунку оригінали документів, позначених в п.3.2.3. цих Правил.

3.2.6. Якщо визначений під час розіграшу переможець відмовився або повернув товар, за яким він отримав флаєр та був визначений переможцем, до моменту надання йому подарунку, Організатор має право анулювати його перемогу та відмовити у наданні подарунка. 

3.3. Дана Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу. 

 

  1. Застереження:

4.1.  Грошовий еквівалент вартості Подарунку не видається.

4.2.  Переможець Акції не має права вимагати від Організатора будь-якої іншої компенсації.

4.3.  Переможець Акції не може передати право отримання Подарунку в рамках цієї Акції та на умовах цих Правил будь-якій третій особі.

4.4.  Отриманий Подарунок обміну та поверненню не підлягає.

4.5.  Організатор не несе гарантійних зобов’язань щодо Подарунку, отриманому в рамках цієї Акції та на умовах, зазначених в цих Правилах.

4.6.  Покупець (учасник Акцїї) ознайомлений та погоджується з зазначеним правилом та умовою. 

 

  1. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права.

5.1.  Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації (включаючи, але не обмежуючись, персональними даними) про себе Організатором Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

5.2.  Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасники Акції підтверджують свою прямо виражену безумовну згоду на збір, зберігання, використання, обробку, передачу й поширення їх персональних даних (як ці терміни визначені законодавством) Організатором та/або уповноваженими ним особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від незаконної обробки та несанкціонованого розповсюдження. Організатор Акції вживає всіх необхідних дій щодо захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, які ним обробляються, від незаконної обробки та несе особисту відповідальність за додержання вимог законодавства України про захист персональних даних. Згоду Учасник Акції надає шляхом прийняття участі в Акції. Збір, зберігання, використання, обробка, передача й поширення Організатором та/або уповноваженими ним особами отриманих від Учасників Акції їх персональних даних здійснюватиметься з метою виконання вимог законодавства, а також в рекламних цілях. Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, повідомлень (в т.ч., рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. 

 

  1. Обмеження.

6.1.  Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, які стали причиною не можливості проведення Акції, у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.   

6.2.  Усі витрати, пов’язані з участю в Акції, включно, але не обмежуючись витратами на Інтернет, та інші, Учасник несе самостійно, та такі витрати не компенсуються Організатором  або іншими залученими ним третіми особами.

 

  1. Порядок проведення онлайн розіграшу:

7.1.  Розділ 7 цих Правил, вступає в силу у випадку неможливості проведення розіграшу у місці проведення Акції, через введення/посилення карантинних заходів, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції чи з інших причин, які знаходяться поза волею Організатора та передбачає порядок проведення розіграшу онлайн.

7.2.  В онлайн розіграші беруть участь флаєри всіх Учасників Акції.  

Онлайн розіграш проводиться 10 березня 2022 року о 19.00 одночасно в усіх магазинах, що перелічені в п. 2.3. Кожен флаєр приймає участь у розіграші відповідно до попередньо закріпленого за ним місця проведення Акції.

7.3.  Під онлайн розіграшом мається на увазі визначення випадковим чином за допомогою сайту random.org, флаєру-переможця. Переможцем буде визначено того Учасника Акції, який дотримався Умов участі в Акції.

7.4.  Трансляція розіграшу буде проходити на сторінці Aromateque в Instagram.

7.5.  Умови отримання подарунку за результатами онлайн розіграшу:

7.5.1. По закінченню онлайн розіграшу з моменту визначення переможного флаєру, представник Організатора зв’язується з переможцем для узгодження умов і порядку передачі Подарунку.

7.5.2. У випадку відмови Учасника Акції від Подарунку, онлайн розіграш буде проведено повторно.

7.5.3. Переможець зобов’язується надати Організатору за його запитом, копії документів визначених в п. 3.2.3. цих Правил.

7.5.4. Організатор наддасть переможцю Подарунок у попередньо погоджений спосіб і строк.

7.6.    Усі інші умови Акції діють і застосовуються Організатором відповідно до цих Правил.

 

  1. Інші умови.

8.1.  Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

8.2.  Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на участь в Акції. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації.

8.3.   Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, витрат на інтернет, які понесені учасником у зв’язку із його участю у Акції та перемогою.

8.4.   У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.5.  Приймаючи умови цих правил, учасник підтверджує, що він прочитав і зрозумів всі умови цих правил і погоджується з усіма умовами та положеннями цих правил.

8.6.  Організатор Акції має право відмовити відповідному Учаснику в участі в Акції якщо у Організатора Акції виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в Акції такого Учасника. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.7.  Проведення цієї Акції є виключною волею та правом Організатора. Ніхто не може змусити  Організатора у проведенні цієї Акції у разі прийняття рішення про її скасування, виникнення обставин непереборної сили, тощо

 

Рассказать друзьям
Статьи по теме
Вернуться
Узнать о покупке Закрыть

Оставьте свой номер телефона, наш менеджер свяжется с вами и предоставит всю интересующую информацию.

Отменить
Вход Закрыть
СМС-пароль выслан на ваш номер
Забыли пароль?
Забыли пароль? Закрыть
Отменить
Вернуться
Обратный звонок Закрыть

Оставьте свой номер телефона и имя. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.